WYNIKI

WYNIKI

Przedstawiam wyniki jakie osiągnąłem w latach :

Wyniki z lat

2014:

 • ODDZIAŁ
 1. Mistrz kat. M
 2. II v-ce Mistrz kat. Roczne
 • OKRĘG
 1. 3 przodownik w kat. M
 2. I v-ce Mistrz kat. Młode
 • POLSKA
 1. 31 przodownik

2015:

 • ODDZIAŁ
 1. Mistrz kat. M
 2. Mistrz kat. Roczne
 3. I i II lotnik Roczny
 • OKREG
 1. I roczna samiczka
 2. III roczna samiczka
 3. 4, 7, 9 roczna samiczka

2016:

 • ODDZIAŁ
 1. Mistrz kat. C
 2. I lotnik C 9,19
 3. 3 i 4 lotnik C
 4. II v-ce Mistrz kat. D
 5. I lotnik dorosła samica
 6. II v-ce Mistrz punktowa dorosłe
 7. Mistrz kat. GMP
 8. I v-ce Mistrz kat. Najlepsza hodowla oddziału
 • OKRĘG
 1. I v-ce Mistrz kat. C
 2. 4 lotnik kat C 9, 19
 3. 1 dorosłe samica 15 konkursów 770,70 coef
 • REGION VII WSCHÓD
 1. 8 przodwonik kat. A
 2. II v-ce Mistrz kat. C
 3. 21 przodownik kat. GMP
 4. 1 lotnik samiczka dorosła 15 konkrusów 770.70 coef
 • POLSKA
 1. 15 przodownik kat. C

2017:

 • ODDZIAŁ
 1. I v-ce Mistrz kat. B
 2. 1 i 3 lotnik kat. B
 3. I v-ce Mistrz kat. TYPOWANE
 4. 1 lotnik kat. samica roczna
 • OKRĘG
 1. 2 lotnik kat. B 10,42 coef
 2. 3 lotnik roczna samiczka
 3. 1 lotnik młody
 • REGION VII WSCHÓD
 1. 5 lotnik kat. B
 2. 5 przodownik kat. C
 • POLSKA
 1. 70 przodownik kat. C

2018:

 • ODDZIAŁ
 1. I v-ce Mistrz kat. A
 2. Mistrz kat. B
 3. 1,3 lotnik kat. B
 4. Mistrz kat. C
 5. 2, 3, 4 lotnik kat. C
 6. 3 lotnik kat. M
 7. Mistrz kat. D
 8. 1 lotnik oddział samica
 9. lotnik samica roczna 3, 4, 5, 6, 7, 8
 10. Mistrz kat. roczne
 11. I v-ce Mistrz GMP
 12. II v-ce Mistrz Intermistrzostwo
 13. Mistrz kat. punktowe dorosłe
 14. I v-ce Mistrz gołębie młode
 15. 2, 3, 4, 5, 6 lotnik młody
 16. Mistrz kat. supermistrz
 • OKRĘG
 1. I v-ce Mistrz kat. B
 2. II v-ce Mistrz kat. C
 3. II v-ce Mistrz kat. D
 4. Mistrz GMP
 5. 1 przodownik Młode
 • REGION VII WSCHÓD
 1. 1 przodownik kat. B
 2. 6 przodownik kat. C
 3. 7 przodownik kat. D
 4. 10 przodownik kat. GMP
 • POLSKA
 1. 20 przodownik kat. B