WYNIKI

WYNIKI

Przedstawiam wyniki jakie osiągnąłem w latach :

Wyniki z lat

2014:

 • ODDZIAŁ
 • Mistrz kat. M
 • II v-ce Mistrz kat. Roczne
 • OKRĘG
 • 3 przodownik w kat. M
 • I v-ce Mistrz kat. Młode
 • POLSKA
 • 31 przodownik

2015:

 • ODDZIAŁ
 • Mistrz kat. M
 • Mistrz kat. Roczne
 • I i II lotnik Roczny
 • OKREG
 • I roczna samiczka
 • III roczna samiczka
 • 4, 7, 9 roczna samiczka

2016:

 • ODDZIAŁ
 • Mistrz kat. C
 • I lotnik C 9,19
 • 3 i 4 lotnik C
 • II v-ce Mistrz kat. D
 • I lotnik dorosła samica
 • II v-ce Mistrz punktowa dorosłe
 • Mistrz kat. GMP
 • I v-ce Mistrz kat. Najlepsza hodowla oddziału
 • OKRĘG
 • I v-ce Mistrz kat. C
 • 4 lotnik kat C 9, 19
 • 1 dorosłe samica 15 konkursów 770,70 coef
 • REGION VII WSCHÓD
 • 8 przodwonik kat. A
 • II v-ce Mistrz kat. C
 • 21 przodownik kat. GMP
 • 1 lotnik samiczka dorosła 15 konkrusów 770.70 coef
 • POLSKA
 • 15 przodownik kat. C

2017:

 • ODDZIAŁ
 • I v-ce Mistrz kat. B
 • 1 i 3 lotnik kat. B
 • I v-ce Mistrz kat. TYPOWANE
 • 1 lotnik kat. samica roczna
 • OKRĘG
 • 2 lotnik kat. B 10,42 coef
 • 3 lotnik roczna samiczka
 • 1 lotnik młody
 • REGION VII WSCHÓD
 • 5 lotnik kat. B
 • 5 przodownik kat. C
 • POLSKA
 • 70 przodownik kat. C

2018:

 • ODDZIAŁ
 • I v-ce Mistrz kat. A
 • Mistrz kat. B
 • 1,3 lotnik kat. B
 • Mistrz kat. C
 • 2, 3, 4 lotnik kat. C
 • 3 lotnik kat. M
 • Mistrz kat. D
 • 1 lotnik oddział samica
 • lotnik samica roczna 3, 4, 5, 6, 7, 8
 • Mistrz kat. roczne
 • I v-ce Mistrz GMP
 • II v-ce Mistrz Intermistrzostwo
 • Mistrz kat. punktowe dorosłe
 • I v-ce Mistrz gołębie młode
 • 2, 3, 4, 5, 6 lotnik młody
 • Mistrz kat. supermistrz
 • OKRĘG
 • I v-ce Mistrz kat. B
 • II v-ce Mistrz kat. C
 • II v-ce Mistrz kat. D
 • Mistrz GMP
 • 1 przodownik Młode
 • REGION VII WSCHÓD
 • 1 przodownik kat. B
 • 6 przodownik kat. C
 • 7 przodownik kat. D
 • 10 przodownik kat. GMP
 • POLSKA
 • 20 przodownik kat. B
 • 221 przodownik GMP

2019:

 • ODDZIAŁ
 • Mistrz kat. A
 • 3, 7 lotnik kat. A
 • Mistrz kat. B
 • 3 lotnik kat. B
 • Mistrz kat. C
 • 1, 3, 4 lotnik kat. C
 • Mistrz kat. M
 • 2, 4 lotnik kat. M
 • Mistrz kat. D
 • Mistrz kat. typowane
 • Mistrz 5/50
 • V-ce super punktowa 10 z 14
 • Mistrz intermistrzostwo
 • Mistrz GMP
 • Mistrz kat. Roczne
 • Roczna samica 2, 3, 7, 8, 10, 13, 15
 • Najlepszy lotnik samica 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 18, 19
 • OKRĘG
 • 1 przodownik kat. A
 • 10 lotnik kat. A
 • V-ce mistrz kat. B
 • 12 lotnik kat. B
 • Mistrz kat. C
 • 3 lotnik kat. C
 • 1 przodownik kat. M
 • 18 lotnik kat. M
 • Mistrz kat. D
 • Mistrz kat. GMP
 • V-ce mistrz intermistrzostwo
 • Roczna samica 4, 5, 15, 20
 • Dorosła samica 1, 3, 6, 16


 • REGION VII WSCHÓD
 • 16 miejsce kat. A
 • 9 miejsce kat. B
 • Mistrz kat. C
 • 8 lotnik kat. C
 • Mistrz kat. D
 • 13 miejsce kat. M
 • Mistrz GMP
 • V-ce mistrz intermistrzostwo
 • Samica dorosła 1, 5, 12
 • Samica roczna 12
 • POLSKA
 • 4 przodownik kat. C
 • 16 miejsce GMP
 • 27 miejsce intermistrzostwo

2020:

 • ODDZIAŁ
 • Mistrz kat. A
 • 4,6,7 lotnik kat. A
 • 6 miejsce kat. B
 • 6,9 lotnik kat. B
 • Mistrz kat. C
 • 3,4 lotnik kat. C
 • 4-cie miejsce kat. M
 • Mistrz kat. D
 • 3-cie miejsce kat. punktowa
 • 1 miejsce kat. typowane dorosłe
 • 1,2,3,5,9 lotnik samica dorosła
 • 1,4 lotnik samica roczna
 • 2 miejsce super punktowa z 10 lotów
 • 2 miejsce kat. derby
 • 3 miejsce młode GMP
 • 4 miejsce młode szybkościowe
 • 4 miejsce super mistrz
 • REJON – grupa lotowa
 • 1 miejsce kat. C
 • 2 miejsce kat. punktowa
 • 4,6,7,10 lotnik
 • OKRĘG
 • 5 miejsce kat. A
 • 17 miejsce kat. B
 • 1 miejsce kat. C
 • 1 miejsce kat. D
 • 13 miejsce GMP
 • 6 miejsce kat. MP Derby
 • 2 miejsce kat. AS
 • 5 lotnik kat. C
 • 6 lotnik kat. C
 • 8 lotnik kat. C
 • 1 lotnik dorosłe
 • 5 lotnik dorosłe
 • 7 lotnik dorosłe
 • 8 lotnik dorosłe
 • 12 lotnik dorosłe
 • 1 lotnik Roczne
 • 5 lotnik Roczne

 • REGION VII WSCHÓD
 • 14 miejsce kat. A
 • 2 miejsce kat. C
 • 4 miejsce kat. D
 • 19 miejsce kategoria AS
 • 10 lotnik dorosłe
 • 1 lotnik Roczne
 • 15 lotnik Roczne
 • POLSKA
 • 4 przodownik kat. C
 • 69 miejsce kat. A

2021:

 • ODDZIAŁ
 • Mistrz kat. A
 • 6-ste miejsce kat. B
 • Mistrz kat. C
 • Mistrz kat. D
 • Mistrz kat. 5/50
 • 2 miejsce 10 z całości
 • Mistrz typowane
 • 1, 2, 4 lotnik kat. A
 • 8 lotnik kat. B
 • 1, 5, 10 lotnik kat. C
 • 6 lotnik kat. M
 • 1, 2, 4, 5 lotnik samice dorosłe
 • 2, 4, 6, 7, 8 lotnik samice roczne
 • 8 lotnik kat. dalekodystansowe
 • OKRĘG
 • 7 miejsce kat. A
 • 39 miejsce kat. B
 • Mistrz kat. C
 • Mistrz kat. D
 • 4 miejsce GMP
 • Mistrz intermistrzostwo
 • 7 miejsce kat. daleki dystans
 • REJON
 • 18 miejsce kat. A
 • 12 miejsce kat. C
 • 13 miejsce kat. D
 • 36 kat. GMP
 • 7 miejsce intermistrzostwo
 • REGION – 4 oddziały
 • Mistrz
 • POLSKA
 • 31 miejsce intermistrzostwo
 • 285 miejsce GMP